inloggen

 Maak kennis met Dichtbij


In wijkservicecentrum Dichtbij verlenen mensen met een beperking diensten in en rondom woonzorglocatie Rustoord.

Participeren en waar mogelijk meedoen in de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten van het wijkservicecentrum.